با پایان محرومیت امیر علی‌اکبری کشتی‌گیر سابق ایران و فایتر چند سال اخیر ایران، بسیاری احتمال می‌دادند که او بعد از روزهای ناکامی در قفس بار دیگر دوبنده کشتی را بر تن کند. موضوعی که با واکنش او روبه‌رو شد و تاکید کرد که قصد بازگشت به کشتی را چه در قالب ورزشکار و چه در قالب مربی ندارد. علی‌اکبری یک بار در سال 2011 به خاطر مثبت شدن تست دوپینگ دو سال محروم شد و بار دیگر سال 2013 با تست مثبت دوپینگ مواجه شد که محرومیت مادام‌العمر او در کشتی را به دنبال داشت. هرچند او هیچ‌وقت این موضوع را نپذیرفت و معتقد بود این تنها یک اشتباه است. با این حال با تغییر قوانین ضددوپینگ این محرومیت به هشت سال کاهش یافت. در این مدت هم علی‌اکبری تصمیم گرفت راهی MMA شود و در قفس سراغ حریفان برود. او در شروع بسیار خوب کار کرد و با مبارزه‌های دیدنی حسابی در این رشته معروف شد. اما اخیرا او نتوانسته روند موفقیتش را ادامه دهد. تنها خواسته‌ علی‌اکبری یک خداحافظی با دل خوش از کشتی است. او گفته بدش نمی‌آید یک بار دیگر کشتی بگیرد و با دل خوش با این رشته وداع کند.