کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) در راستای برابری جنسیتی از همه کشورها خواسته است برای بازی‌های توکیو از دو پرچمدار زن و مرد استفاده کنند. کاری که کشورهای مختلف آن را انجام دادند اما کمیته ملی المپیک کشورمان یک پرچمدار در این بازی‌ها معرفی کرده است. البته کمیته ملی المپیک در حال بررسی است تا از بین تیم‌های اعزامی در گروه اول پرچمدار زن را معرفی کند اما در این خصوص محدودیت‌هایی هم وجود دارد. کمیته ملی المپیک به دنبال این است ورزشکاری را از تیم‌های گروه اول معرفی کند که در روز نخست مسابقه‌ای نداشته باشد. همچنین با لغو مراسم افتتاحیه قرار است مراسم‌ تبادل پرچم بین زهرا نعمتی (پرچمدار ریو) و صمد نیکخواه‌بهرامی (پرچمدار توکیو) به صورت مجازی برگزار شود. با قرمز شدن وضعیت تهران قرار شد با اعزام گروه نخست به توکیو مراسمی در فرودگاه با حضور مقامات برگزار شود.