سارا شیربیگی، عضو تیم ملی فوتسال بانوان در خصوص پرداخت پاداش به ملی‌پوشان عنوان کرد:«مسئولان جدید فدراسیون خوشبختانه با نگاه مثبتی که به تیم ملی فوتسال بانوان داشتند، پاداش را پرداخت کردند. اینکه اولویت کادر جدید فدراسیون تیم ملی فوتسال بانوان بود جای خوشحالی دارد و کار با ارزشی انجام دادند.» خانم گل مسابقات قهرمانی فوتسال زنان آسیا در سال ۲۰۱۸ در ادامه گفت:«اعتراض کردن هم به مسئولان جدید مربوط نمی‌شود و در این باره دیگر حرفی نداریم. اینکه اولویت را برای تیم بانوان گذاشتند بسیار مطلوب است. امیدوارم نگاه‌شان حمایتی باشد و در آینده بیشتر به تیم ملی فوتسال بانوان رسیدگی شود.» وی یادآور شد:«تنها خواسته تیم ملی فوتسال بانوان این است که حمایت شوند و با پیش بردن برنامه‌های تیم ملی فوتسال، بتوانند در مسیر موفقیت قرار بگیرند.»