فدراسیون جهانی شطرنج طی اطلاعیه‌ای از ترکیب کمیسیون ورزشکاران فیده خبر داد و از بابت اعلام افراد حاضر در ترکیب کمیسیون تازه تاسیس، ابراز خوشحالی کرد. در بین این اعضا، نام سارا خادم‌الشریعه بانوی یک شطرنج ایران دیده می‌شود که به عضویت این کمیسیون تازه تاسیس در آمده است. طبق تصمیمات شورای فدراسیون جهانی شطرنج، ۹ کاندیدای اعلام شده بدون رای‌گیری به این کمیسیون راه پیدا کردند. در کنار این ۹ عضو که برای این پست کاندیدا شده بودند، شورای فیده تصمیم گرفت چهار شطرنج‌باز دیگر هم به این کمیسیون اضافه کند. شورای فیده حق انتخاب دو عضو دیگر را برای خود محفوظ می‌داند تا در مجموع ۱۵ نماینده از بازیکنان طبق مقررات انتخاب شوند. دوره انتصاب اعضای این کمیسیون چهار ساله خواهد بود اما به طور استثنایی در این دوره کاندیداها تا دو سال (سال ۲۰۲۲) در این کمیسیون فعالیت خواهند کرد.