نخستین اردوی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا و مسابقات گزینشی المپیک روز ۱۲ دی‌ماه به پایان رسید. شاگردان محمد بنا بعد از این مرحله از تمرینات به شهر و دیار خود بازگشتند تا دوباره برای اردوی بعدی در خانه کشتی تهران گردهم آیند. بر این اساس فرنگی‌کاران تیم ملی از روز ۱۸ دی‌ماه با حضور در خانه کشتی وارد دومین مرحله از اردوی آماده‌سازی خواهند شد تا خود را برای حضور در مسابقات گزینشی و قهرمانی آسیا که در فروردین در آلماتی قزاقستان برگزار می‌شود، مهیا کنند. ضمن اینکه نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی با توجه به پروتکل‌های بهداشتی روز ۱۷ دی‌ماه مورد تست کرونا قرار خواهند گرفت و پس از یک روز قرنطینه وارد اردوی می‌شوند. به گفته محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان، ملی‌پوشان تا زمان حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا و گزینشی المپیک، هفت مرحله اردو را پیش رو دارند.