دولت ژاپن ورود ورزشکاران و تیم‌های ورزشی به خاک این کشور را به خاطر موارد گزارش شده از ویروس جدید به حالت تعلیق درآورد. این موضوع حداقل به مدت یک ماه اجرایی خواهد شد. بر اساس گزارش کیودو نیوز، ورزشکاران ژاپنی و افرادی که در این کشور اقامت دارند در صورت ورود از کشورهایی از جمله انگلیس، فرانسه، ایتالیا و آفریقای جنوبی مجبورند ۱۴ روز قرنطینه شوند. ورود اتباع خارجی از جمله ورزشکاران، به دلیل نگرانی در مورد نوع جدید ویروس که تصور می‌شود ۷۰ درصد بیشتر از سایر گونه‌ها قابل انتقال است، قبل از پایان ماه آینده به ژاپن ممنوع شده است. در هفته‌های اخیر ترس از شیوع ویروس کرونا در ژاپن افزایش یافته است. پایتخت این کشور هزار مورد جدید را برای نخستین بار گزارش کرد. در شهر میزبان المپیک و پارالمپیک روز پنجشنبه ۱۳۳۷ مورد جدید مبتلا به کرونا گزارش شده است.