کمیته بین‌المللی المپیک در خصوص برنامه‌های بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس تصمیم‌گیری کرد و برای نخستین بار در این بازی‌ها ۵۰ درصد شرکت‌کنندگان را زنان و ۵۰ درصد را مردان تشکیل می‌دهند. در این میان وزنه‌برداری بیشترین کاهش را در سهمیه‌بندی داشته است و چهار دسته از برنامه پاریس حذف و مسابقات در پنج دسته زنان و پنج دسته مردان برگزار می‌شود. ۲۶۰ سهمیه وزنه‌برداری در المپیک ۲۰۱۶ ریو به ۱۹۶ سهمیه در بازی‌های توکیو رسید، این در حالی است که تعداد سهمیه‌ها در بازی‌های پاریس به ۱۲۰ سهمیه کاهش پیدا کرده است. کمیته بین‌المللی المپیک تاکید کرد این برنامه‌ریزی به معنای قطعی بودن حضور وزنه‌برداری در المپیک پاریس نیست. در همین راستا فدراسیون جهانی وزنه‌برداری نیز در بیانیه‌ای به کاهش چهار وزن در المپیک پاریس واکنش نشان داد. در بخشی از مطلب سایت فدراسیون جهانی آمده:«وزنه‌برداران پاک هزینه سنگینی را بابت کشورهایی که در المپیک ۲۰۰۸پکن و ۲۰۱۲ لندن سعی کردند از راه میانبر به موفقیت برسند، می‌پردازند. ما به کمک سازمان بین‌المللی ضد دوپینگ قوانین مربوط به دوپینگ را اصلاح کرده‌ایم و با جدیت هم اجرای قوانین را دنبال می‌کنیم. معتقدیم می‌توانیم معیارهای IOC را برای ماندن در المپیک پاریس برآورده کنیم. همچنین اصلاحات اساسی را نیز در مدیریت فدراسیون جهانی را آغاز کرده‌ایم.» مثبت شدن تست‌های دوپینگ وزنه‌برداران در المپیک پکن و لندن و فساد مالی و دوپینگ سیستماتیک در مدیریت فدراسیون جهانی وزنه برداری از دلایل کم شدن تعداد سهمیه‌هاست.