با توجه به تصمیماتی که توسط ستاد ملی کرونا برای اعمال محدودیت‌ها و تعطیلی‌ها در کشور از روز شنبه اول آذر گرفته شده، برگزاری لیگ‌ها و همچنین انجام فعالیت‌های ورزشی نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارند و فعلا تصمیم مشخصی در این مورد گرفته نشده است. دکتر سیماسادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت و درمان در نشست خبری که روز گذشته برگزار شد، در پاسخ به سوالی در مورد تعطیلی مسابقات لیگ برتر عنوان داشت:«موضع ما با توجه به شرایط موجود تعطیلی لیگ‌های برتر است و این کار قطعا باید انجام شود اما هنوز اطلاعات دقیقی در این مورد ندارم و اطلاعات تکمیلی ارائه خواهد شد. پیشنهاد تعطیلی لیگ‌های برتر از قرارگاه کرونا به ستاد ملی کرونا ارسال شده و شنبه در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد شد.»