رقابت‌های انتخابی درون اردویی اوزان ۶۵ و ۷۹ کیلوگرم کشتی آزاد روز پنجشنبه اول آبان در محل خانه کشتی شهید ابراهیم هادی برگزار می‌شود. پیش از این قرار بود رقابت‌های انتخابی درون اردویی در سه وزن برگزار شود که به دلیل مثبت بودن آزمایش یکی از کشتی‌گیران به ویروس کرونا و ارائه گواهی پزشکی توسط کشتی‌گیر مذکور، کادر فنی به جهت برقراری عدالت و همچنین اطمینان از سلامتی این کشتی‌گیر، تصمیم گرفت مسابقات انتخابی وزن ۷۴ کیلوگرم با یک هفته تاخیر انجام پذیرد. کشتی‌گیران حاضر در این مسابقات باید ۲۴ ساعت قبل از برگزاری در محل فدراسیون کشتی برای انجام تست کرونا حاضر شوند و در صورت منفی بودن نتیجه آزمایش، می‌توانند در این رقابت‌ها حضور یابند. در رقابت‌های انتخابی وزن 65 کیلوگرم امیرحسین مقصودی، امیرمحمد یزدانی، پیمان بیابانی، میثم نصیری، شایان حمزه و مرتضی قیاسی با هم به رقابت می‌پردازند و در رقابت انتخابی وزن 79 کیلوگمر نیز پیمان یاراحمدی، علی سوادکوهی، بهمن تیموری و حمید زرین‌پیکر روی تشک می‌روند. این انتخابی با قوانین اتحادیه جهانی (صبح‌ وزن‌کشی و دو ساعت بعد کشتی) و دو کیلوگرم ارفاق وزن برگزار می‌شود.