پس از مهلت یک ماهه دادگاه حکمیت ورزش به فدراسیون ایران و فدراسیون جهانی جودو برای سازش، این فرصت یک ماهه روز گذشته (شنبه) به پایان رسید. دادگاه رسیدگی به شکایت ایران از فدراسیون جهانی جودو در اعتراص به تعلیق کامل جودوی ایران به بهانه روبه‌رو نشدن ورزشکاران ایران مقابل جودوکاران رژیم صهیونیستی روز ۲۶ شهریور در لوزان سوییس برگزار شد. قضات دادگاه حکمیت ورزش در نهایت پس از استماع اظهارات شهود و وکلای دو طرف، به فدراسیون جودوی ایران و فدراسیون جهانی جودو یک ماه فرصت دادند تا به تفاهم برسند، در غیر این‌صورت دادگاه CAS پس از یک ماه رای خود را در خصوص این پرونده اعلام خواهد کرد. این فرصت درنهایت روز گذشته به پایان رسید و حال باید منتظر ماند و دید که فدراسیون جودوی ایران و فدراسیون جهانی از در صلح وارد می‌شوند یا عاقبت این پرونده به دستان دادگاه حکمیت ورزش تعیین می‌شود.