یوشیرو موری رییس کمیته برگزاری بازی‌های المپیک توکیو ادعا کرد بازی‌های المپیک و پارالمپیک سال آینده «هر اتفاقی بیفتد» برگزار می‌شود. موری گفت:«هر اتفاقی بیفتد، می‌توانیم المپیک را برگزار کنیم.» برگزارکنندگان در حال ارزیابی این موضوع هستند که چه اقداماتی را می‌توان برای اطمینان از اجرای روان بازی‌ها در زمان بحران کووید ۱۹ انجام داد. یک کارگروه مقابله با ویروس کرونا متشکل از مقامات دولت ژاپن، دولت توکیو و کمیته برگزاری بازی‌ها، به طور منظم تشکیل جلسه می‌دهند. گزارش شده که دولت ژاپن محدودیت‌های ورود به این کشور را کاهش می‌دهد تا اجازه دهد ورزشکاران به آنجا سفر و تمرین کنند. در حال حاضر ژاپن برای 159 کشور و منطقه ممنوعیت ورود دارد اگرچه قرار است در ماه اکتبر این محدودیت‌ها به تدریج کاهش یابد. توماس باخ رییس کمیته بین المللی المپیک نیز اخیرا در مورد برگزاری بازی‌های توکیو اطمینان داده است. کمیته برگزاری المپیک توکیو ساده‌سازی از جمله کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی کارکنان و نمایندگان را در دستور کار قرار داده است.