بازی‌های آسیایی ۲۰۲۲ در حالی قرار است در هانگژو چین برگزار شود که کامپوند از رشته تیراندازی با کمان حذف شده و این مسابقات فقط در ریکرو برگزار خواهد شد. ماده کامپوند در بازی‌های المپیک هیچ وقت حضور نداشته اما مسابقات بین‌المللی، جهانی، آسیایی و بازی‌های آسیایی این رشته همیشه برگزار شده اما حالا به نظر می‌رسد به دلیل عدم حضور این رشته در المپیک مقامات چینی در نظر ندارند کامپوند را در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۲ شرکت دهند. با حذف این رشته از بازی‌های آسیایی قطعا مدال‌های رنگارنگ هم از سبد کاروان ایران حذف خواهد شد چراکه کامپوند ایران همیشه در رقابت‌های آسیایی و جهانی جزو مدعیان بود و مدال‌های مختلفی هم به دست آورده است.در همین راستا فدراسیون تیراندازی با کمان کشورمان با ارسال نامه‌ای به فدراسیون جهانی اعتراض خود را اعلام کرد. فدراسیون همچنین می‌خواهد با کمیته ملی المپیک هم وارد مذاکره شود.