پس از اقدام فدراسیون جهانی جودو در تعلیق جودوی ایران به بهانه عدم رویارویی نمایندگان ایران با ورزشکاران رژیم صهیونیستی، ایران از فدراسیون جهانی به دادگاه CAS اعتراض کرد و قرار است این دادگاه روز ۲۶ شهریور در سوییس برگزار شود. بر اساس مستندات موجود و لیست اعلام شده، ماریوس ویزر رییس فدراسیون جهانی جودو به همراه دبیر کل فدراسیون جهانی جودو در این جلسه مهم حضور خواهند داشت تا نقش خود را در تعلیق دائمی جودوی ایران ایفا کنند. بر اساس برنامه، ۶ شاهد از طرف مقابل شامل سعید ملایی و وحید سرلک ملی‌پوشان سابق جودوی ایران و محمد منصوری سرمربی سابق تیم ملی به همراه محافظ رییس فدراسیون جهانی، مسئول برگزاری رقابت‌های جهانی ژاپن و یک شخص دیگر علیه جودوی ایران صحبت کنند. از ایران نیز سه شاهد شامل محمدرضا داورزنی معاون وقت وزیر ورزش در زمان برگزاری رقابت‌های جهانی ژاپن، نصرا... سجادی نماینده کمیته ملی المپیک و مجید زارعیان سرمربی تیم ملی در رقابت‌های جهانی ژاپن در جلسه دادگاه حاضر خواهند شد. آرش میراسماعیلی رییس فدراسیون جودو نیز به همراه وکیل و دستیار وکیل از سوی ایران در این جلسه حضور دارند. رییس فدراسیون جهانی، دبیر کل این فدراسیون و رییس فدراسیون جودوی ایران فقط در دادگاه حاضر می‌شوند و حق صحبت نخواهند داشت. یک‌ داور و دو سرداور نیز در جلسه دادگاه حضور خواهند داشت.