پس از شیوع ویروس کرونا کلیه فعالیت‌های ورزشی در کشور تعطیل شد. اگرچه فوتبال مجوز برگزاری تمرین و برگزاری رقابت‌های لیگ در همه سطوح را دریافت کرد، ولی برای سایر رشته‌های ورزشی تاکنون هیچ مجوزی صادر نشده است. ادامه تعطیلی تمرینات به خصوص در رشته‌هایی که کسب سهمیه المپیک کرده‌اند از جمله تکواندو و کاراته که باید برای حضور در این رویداد بزرگ آماده شوند، نگرانی‌هایی را از سوی مربیان و ورزشکاران در پی داشته است. در همین رابطه امیرعباس لشگری عضو ستاد کرونا گفت:«در این رابطه طی جلسات متعدد برای رشته‌های مختلف پروتکل‌های بهداشتی جهت آغاز تمرینات و حتی در برخی رشته‌ها پروتکل‌های مروبط به برگزاری مسابقات تدوین شده و برای تائید و اخذ مجوز به ستاد عالی کرونا ارسال شده است. صدور مجوز آغاز فعالیت‌های ورزشی بر عهده ستاد عالی کروناست. این ستاد پس از بررسی شرایط کرونا در کشور، جمع‌بندی کلیه جوانب و پس از بررسی پروتکل‌های ارسالی ما، در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد کرد.» در این شرایط به نظر می‌رسد به زودی شاهد از سرگیری فعالیت‌های رشته‌های مختلف ورزشی به‌خصوص المپیکی‌ها خواهیم بود.