دادگاه حکمیت ورزش که قرار است 26 شهریور برای رسیدگی به پرونده شکایت فدراسیون جودو ایران علیه تعلیق ناعادلانه در سوئیس برگزار گردد، نه‌تنها برای رشته المپیکی جودو بلکه برای ورزش ایران بسیار حائز اهمیت است. فدراسیون جودو با هماهنگی مسئولان ورزش کشور که ماه‌هاست برای نوشتن لوایح و دفاع از حقانیت جودو ایران تلاش می‌کنند به همراه هزاران جودوکار در سراسر کشور که نتیجه دادگاه CAS برای‌شان اهمیت ویژه‌ای دارد، اکنون چشم انتظار صدور روادید هیات اعزامی ایران هستند تا این گروه به موقع در دادگاه حاضر شوند. با وجود هماهنگی‌های صورت گرفته وزارت ورزش و جوانان با وزارت امور خارجه و همکاری این وزارتخانه و ارسال یادداشت به سفارت سوئیس در ایران، متاسفانه این سفارتخانه تاکنون هیچ‌گونه همکاری با فدراسیون جودو نداشته است. این عدم همکاری نگرانی‌های زیادی را درخصوص اعزام به موقع هیات اعزامی به دادگاه حکمیت ورزش ایجاد کرده است. اقدامی که در صورت سهل‌انگاری، ممکن است عواقب بسیار زیادی برای جودو کشور در پی داشته باشد. فدراسیون جودو امیدوار است باتوجه به فرصت کوتاه باقی‌مانده، سفارت سوئیس در ایران برای صدور به موقع روادید اقدام کند تا هیچ مشکلی برای حضور نمایندگان ایران در دادگاه CAS به وجود نیاید.