محمدرضا کاظمی‌آشتیانی رییس سابق فدراسیون در مورد وضعیت دوومیدانی کشور هشدار داد. او گفت:«وضعیت دوومیدانی آنقدر بد شده که باید بگویید کجای آن مشکل ندارد. یک عده فکر می‌کنند مشکل این رشته نداشتن رییس است، اما اگر رییس هم بیاید باز هم حل نمی‌شود، چون این مشکلات سال‌هاست که در هم تنیده‌اند و احتیاج به رسیدگی خاص می‌خواهد. برای اینکه بدانیم مشکلات چیست باید به یک سطحی از آگاهی برسیم و با پشتیبانی منابع مالی و انسانی بتوانیم نقاط مثبت را بهبود ببخشیم و نقاط منفی را برطرف کنیم.» وی افزود:«دوومیدانی در سقوط سختی قرار دارد که جمع کردن آن بسیار مشکل است. به همه این مشکلات باید انتخابات فدراسیون را هم اضافه کنیم. موضوعی که وجود دارد این است که مشخص نیست چه کسی برای دوومیدانی ایران تصمیم می‌گیرد. زمانی که در فدراسیون بودم شنیدم که نماینده‌ای از هند برای بازدید از آفتاب انقلاب می‌خواهد به ایران بیاید در حالی که من به عنوان رییس خبر نداشتم. بعد از متوجه شدن نامه‌ای به کنفدراسیون آسیا فرستادم و گفتم او نیاید، اما در نهایت آمد و بازدید هم کرد!»