کمیته ملی المپیک برای پیگیری تغییر رنگ مدال نواب نصیرشلال وزنه‌بردار ایران به طلای المپیک لندن، منتظر اعلام رسمی از سوی IOC و فدراسیون جهانی وزنه‌برداری است. در بررسی مجددی که از تست‌های دوپینگ المپیک لندن انجام گرفت، تست حریف اوکراینی نواب نصیرشلال مثبت اعلام شد و به این ترتیب مدال طلای دسته ۱۰۵ کیلوگرم وزنه‌برداری المپیک لندن به ایران رسید. با وجود اینکه مدت زیادی از این اتفاق می‌گذرد اما هنوز خبری از اهدای طلای المپیک لندن به نصیرشلال نیست. کمیته بین‌المللی المپیک هم حتی نام وزنه‌بردار اوکراینی را از نتایج دسته ۱۰۵ کیلوگرم المپیک لندن حذف کرده اما فعلا نام نصیرشلال را به عنوان قهرمان جایگزین نکرده است. به نظر می‌رسد این وزنه‌بردار باید فعلا منتظر تغییر رنگ مدالش بماند.