تمرینات تیم ملی شنا پس از چهار ماه دوری از استخر درنهایت روز شنبه در استخر آزادی انجام شد. مهدی انصاری، بنیامین قره‌حسنلو، متین بالسینی سه شناگر حاضر در تمرین بودند که با هدایت خشایار حضرتی به آب زدند. خشایار حضرتی درباره شروع به کار تمرینات تیم ملی شنا پس از چهار ماه وقفه گفت:«تمرین خوبی بود و شناگران تمرین نسبتا سبکی داشتند. روزی یک جلسه تمرین خواهیم داشت تا شرایط کم کم در آینده بهتر شود. مدت زمان طولانی بود که شناگران در آب نبودند و به همین دلیل کمی احساس سنگینی داشتند. بچه‌ها از برگشت به تمرین خوشحال بودند. کمی زمان خواهد برد تا شرایط بدنی شناگران بهتر شود.»