ورود و دخالت وزارت ورزش در انتخابات فدراسیون‌های مختلف، همیشه موضوع مورد بحث بوده است. موضوعی که بار دیگر این بار در انتخابات فدراسیون همگانی باز شده است. 25 تیر قرار است انتخابات فدراسیون همگانی برگزار شود اما تخلفات وزارت ورزش برای برگزاری این مجمع همچنان ادامه دارد. مهر سال گذشته ثبت‌نام از نامزدها صورت گرفت و افشین ملایی مدیرکل همگانی وزارت ورزش که سرپرستی فدراسیون را برعهده داشت با اعلام کاندیداتوری از سرپرستی کنار رفت اما فعالیت او همچنان ادامه داشت به طوری که باعث شد تا برخی نامزدها با ارسال نامه‌ای به وزیر ورزش به این تخلفات اشاره کنند. هرچند پاسخی از وزیر ورزش دریافت نکردند. برگزار نشدن انتخابات به مدت طولانی، حضور دو نامزد در وزارت ورزش و هیات رییسه و ... از مواردی بود که نامزدها به آن اعتراض داشتند. اوج تخلفات وزارت ورزش نوشتن دستورالعمل جدید برای برگزاری انتخابات همگانی بدون تایید اساسنامه جدید مشترک فدراسیون‌های ورزشی بود که دخالت وزارت ورزش را به صورت کامل نشان می‌داد و عدالت در انتخابات را زیر سوال می‌برد. بعد از اعلام تاریخ برگزاری انتخابات، موضوع معرفی اعضا مجمع مطرح شد. شنیده‌ها حاکی از این است یکی از نامزدها که در وزارت ورزش هم پست مهمی دارد به همراه سرپرست دبیری لیست اعضای مجمع را نوشته‌اند که همین موضوع باز هم اعتراض نامزدها را به دنبال داشت. در میان این سوال مطرح شده چگونه یک کاندیدا می‌تواند لیست اعضای مجمع را معرفی کند در حالی که خود برای گرفتن پست ریاست فدراسیون رقابت دارد؟ آیا وزارت ورزش در برگزاری انتخابات به دنبال برقراری عدالت است؟ باید منتظر بود و دید وزارت ورزش چگونه این انتخابات را برگزار می‌کند.