محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی درباره خبرهای منتشر شده مبنی بر حذف کشتی فرنگی از المپیک ۲۰۲۴، گفت:«بیشتر کشورهای صاحب کشتی در دنیا به غیر از کشوری مثل آمریکا هم در ‌کشتی آزاد و هم فرنگی خوب هستند و حتی کشورهای خواهان کشتی فرنگی بیشتر است. بحث بر این بوده که زمانی کشتی به طور کلی از المپیک حذف شود که نشد. این حرف دروغ و بدون سند است.» وی افزود:«المپیک ۲۰۲۴ در فرانسه برگزار می‌شود که در کشتی فرنگی فعال است و حرف برای گفتن دارد. وقتی کشوری مثل سنگال به عنوان میزبان المپیک جوانان ورزش خاصی ندارد، می‌تواند درخواست حذف یکی،دو رشته را بدهد و به جای آن رشته‌های دیگری که در آن قوی‌تر هستند را جایگزین کنند. در المپیک جوانان هر کشور فقط می‌تواند در دو وزن حضور داشته باشد. خب آمدند به میزبان گفتند کشتی را به طور کامل نمی‌توانی حذف کنی و در نهایت به این نتیجه رسیدند بین کشتی فرنگی، آزاد و زنان، کشتی فرنگی نباشد و به جای آن کشتی ساحلی باشد. این موضوع چه ربطی به المپیک بزرگسالان دارد؟ اصلا این بحث ارتباطی با یکدیگر ندارد و دلیل نمی‌شود آن را به المپیک بزرگسالان ربط بدهیم. حال یک نفر از فدراسیون آذربایجان آمده گفته کشتی فرنگی از المپیک حذف می‌شود. یک مقداری مطالعه کنید یا از بین‌الملل فدراسیون کشتی بپرسید تا از اتحادیه جهانی پرس و جو کند.»