هادی ساعی پرافتخارترین المپین تاریخ ورزش ایران در خصوص صحبت‌هایی که مبنی بر اختلاف او با صالحی‌امیری در جلسه هیات اجرایی کمیته المپیک مطرح شده است، گفت:«اختلافی میان من و صالحی‌امیری وجود ندارد و ما تنها در خصوص اساسنامه کمیسیون ورزشکاران صحبت‌ کردیم. به عنوان نماینده ورزشکاران وظیفه دارم از موارد مربوط به ورزشکاران در هیات اجرایی کمیته ملی المپیک دفاع کنم. در آخرین جلسه هیات اجرایی نیز از کمیسیون ورزشکاران دفاع کردم و سوءتفاهمی پیش نیامد.» ساعی در خصوص تاثیرات کمیسیون ورزشکاران گفت:«در زمان‌هایی که جلسه داشتیم بازخوردهای خوبی داشتیم، اما مدتی است که جلسات کمیسیون ورزشکاران تعطیل شده است. نظر کمیته المپیک برای برگزاری جلسات کمیسیون تهیه اساسنامه و تایید آن است. در حالی که من اعتقاد دارم باید جلسات برگزار شود و برای تغییر در اساسنامه نیاز به تعطیلی جلسات نیست. بسیاری از اساسنامه‌ و آیین‌نامه‌ها در جاهایی دیگر دچار تغییر می‌شود، اما هیچ‌وقت جلسات خود را تعطیل نمی‌کنند. من از تعطیل نشدن جلسات کمیسیون ورزشکاران دفاع کردم و امیدوارم جلسات این کمیسیون برگزار شود، البته به نظر کمیته المپیک احترام گذاشتیم و در این مدت جلسه‌ای نداشتیم.» ساعی در خصوص ناراحتی ملی‌پوشان از تمرینات انفرادی گفت:«تمرینات گروهی باعث انگیزه گرفتن بچه‌ها از یکدیگر خواهد شد. تمرین انفرادی برای ورزشکار مانند سم است که آرام آرام به بدن او تزریق می‌شود.»