محمدابراهیم امامی سخنگوی فدراسیون کشتی با اشاره به بحث چرخه انتخابی گفت:«فدراسیون کشتی مجدانه به دنبال تحقق اجرای چرخه انتخابی تیم‌های ملی است. متاسفانه کشتی کشور از خلاء داشتن یک فرآیند و چرخه عادلانه و قانونمند به جهت انتخاب کشتی‌گیران ملی‌پوش برای رقابت‌های جهانی و المپیک محروم بود و نیاز مبرم به چرخه انتخابی تیم‌های ملی کاملا مشهود است.» وی درباره مخالفت‌هایی که در قبال این طرح وجود دارد، ادامه داد:«البته با علم به اینکه همواره در تغییرات مقاومت‌هایی وجود دارد، ابتدا جا انداختن این چرخه سختی‌های خاص خودش را در برخواهد داشت اما در نهایت کشتی کشور از انجام آن سود خواهد برد. هم‌اکنون مراحل پایانی تدوین چرخه انتخابی با جدیت در دستور کار قرار دارد و همانطور که شاهد آن بودیم فدراسیون کشتی برای بررسی بیشتر این طرح و استفاده از نظرات قهرمانان جهان و المپیک، میزبان آقایان عباس جدیدی و علیرضا رضایی بود. قطعا فدراسیون کشتی به دنبال اجرای چرخه انتخابی تیم‌های ملی است و این طرح به زودی نهایی خواهد شد اما در این فرصت، فدراسیون مجددا از نظرات کارشناسان اهل فن در کشتی آزاد و فرنگی برای هرچه بهتر شدن آن نهایت استفاده را خواهد برد.»