مسابقات دوچرخه‌سواری جاده قهرمانی جهان از امروز در اتریش برگزار می‌شود. با وجود اینکه ایران در این رقابت‌ها سهمیه داشت اما فدراسیون ایران نماینده‌ای را اعزام نکرد و تنها محمداسماعیل چایچی با هزینه شخصی عازم این مسابقات شد. او برای گرفتن ویزا از کشور فرانسه اقدام کرد. البته گفته می‌شود ساجده سیاحیان هم قرار بود به این مسابقات اعزام شود اما موفق به دریافت ویزا نشد .بر اساس استارت لیست مسابقات چایچی در دو ماده تایم تریل انفرادی و استقامت جاده حضور دارد. این در حالی است که خسرو قمری و اصغر خالقی رییس و دبیر دوچرخه‌سواری دوشنبه عازم اتریش می‌شوند تا در نشست اتحادیه جهانی شرکت کنند. گویا برای اعزام رییس و دبیر شرایط اعزام مهیا است اما برای ورزشکار نه! دوچرخه‌سواری ایران در مسابقات قهرمانی جهان 2017 که در نروژ برگزار شد هم حضور نداشت و سال گذشته هم بحث ندادن ویزا عنوان شد!